Detail předmětu

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)

FAST-CO052Ak. rok: 2020/2021

Navrhování na základě zkoušek, využití výsledků experimentů při návrhu stavebních konstrukcí, metody vyhodnocování výsledků testů. Spolehlivost kovových a dřevěných konstrukcí.
Konstrukční systémy zatímních mostů, zvláštnosti jejich navrhování a použití, systémy plovoucích mostů - základní informace. Konstrukční uspořádání, analýza statického působení.
Poznatky z teoretického a experimentálního ověření působení mostních provizorií. Využití zatímních mostů.
Některé vybrané problémy navrhování a realizace ocelobetonových konstrukcí a mostů. Některé vybrané problémy navrhování a realizace dřevěných, příp. dřevobetonových konstrukcí a mostů (v závislosti na aktuálních poznatcích a výsledcích vědy, výzkumu, inovací a praxe v uvedené oblasti).
Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace kovových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Navrhování ocelových a ocelobetonových konstrukcí a mostů, navrhování dřevěných konstrukcí, stavební mechanika, základy statistiky a pravděpodobnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia předmětu. Experimentální ověřování prvků a dílců kovových a dřevěných konstrukcí - možnosti realizace experimentů, druhy zkoušek, výsledky zatěžovacích zkoušek.
2.-3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek.
4.-5. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů - navrhování na základě zkoušek.
6. Názvosloví, třídění, požadavky, charakteristika zatímních mostních konstrukcí.
7. Základní systémy ocelových zatímních mostů - plnostěnná a příhradová mostní provizoria.
8. Mobilní ocelové mosty. Zatímní dřevěné mostní konstrukce.
9.-12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí - prostorové dřevěné konstrukce, dřevěné konstrukce kombinované z různých materiálů, spoje novodobých dřevěných konstrukcí.
13. Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor