Detail předmětu

Ekonomika ve stavebnictvi

FAST-CV003Ak. rok: 2020/2021

Úvod do problematiky technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební zakázku. Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí technicko ekonomických disciplín, ekonomických disciplín a navazujících právních vymezení pro uplatnění ve stavební praxi a provádění stavebních zakázek.

Prerekvizity

Schopnost orientovat se v ekonomice stavebního podniku

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní pojmy, specifika
2. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
3. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
4. Třídění a klasifikace ve stavebnictví
6. - 7. Kalkulace a tvorba cen
8. Souhrnný rozpočet stavby
9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek a vztahy mezi nimi
10. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
11. Zadávání veřejných zakázek
12. Řízení investic
13. Marketing a management

Cíl

Získání znalostí technicko ekonomických disciplín, ekonomických disciplín a navazujících právních vymezení pro uplatnění ve stavební praxi a provádění stavebních zakázek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor