Detail předmětu

Odborná praxe

FAST-AG020Ak. rok: 2020/2021

Odborná praxe je významnou součástí akademického vzdělání v bakalářském studijním programu "Architektura pozemních staveb".
K jejím cílům patří získání základních znalostí o hospodářských, procedurálních a právních vztazích profesionálního prostředí, získání základních praktických zkušeností s pravidly právními i etickými, vyplývajícími ze vztahu architekta a zákazníka, zaměstnavatele a zaměstnance a získání základního povědomí o povinnostech a profesionální zodpovědnosti jako součásti kvalifikace v oboru.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost profesionálního prostředí, mechanismy projekce, zaměstnavatel, zákazník, hospodářské, procedurální a právní vztahy.

Prerekvizity

Odborná praxe zhodnocuje souhrn všech znalostí získaných předchozím teoretickým studiem a je průkazem jejich osvojení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Znalost profesionálního prostředí, mechanismy projekce, zaměstnavatel, zákazník, hospodářské, procedurální a právní vztahy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

1560 hod., povinná

Vyučující / Lektor