Detail předmětu

Ústní část SZZ – Konstrukce pozemních staveb

FAST-AG043Ak. rok: 2020/2021

Předpokladem pro přípravu na ústní závěrečnou zkoušku je absolvování povinných předmětů Pozemní stavitelství oboru APS bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Prerekvizity

Znalosti konstrukcí pozemních staveb včetně řešení technických zařízení budov pro jejich uplatnění v návrhu stavby podle studijního programu Architektura pozemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Cíl

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný