Detail předmětu

Dějiny výtvarného umění

FAST-AG026Ak. rok: 2020/2021

Stručný přehled dějin umění od prehistorie až po druhou polovinu 20. století. Předmět má ozřejmit společné ideové pozadí výtvarných disciplin a architektury, jejich vzájemné ovlivňování a doplňování.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie výtvarného umění, pravěké umění, Egypt a Mezopotámie, Řecko a Řím, románské umění, gotické umění, renesance, baroko v zahraničí, baroko v českých zemích, umění 19. století, moderní umění, soudobé tendence.

Prerekvizity

Předmět využívá znalostí z předmětů zaměřených na dějiny architektury, kompozici architektury a estetiku a vlastní zkušenosti s výtvarnými disciplínami, získané v předmětech výtvarné tvorby.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pravěké umění, Egypt a Mezopotámie
2. Umění antického Řecka a Říma
3. Románské umění v západní Evropě a v českých zemích
4. Gotické umění Francie, Německa a Itálie
5. Gotické umění českých zemí
6. Renesanční Itálie, Leonardo, Michelangelo, Raffael
7. Renesance severně Alp, rudolfínská Praha
8. Barokní umění v Itálii a v západní Evropě
9. Barokní umění v Čechách a na Moravě
10. Evropské umění 19. století, nové směry ve francouzském umění konce 19.století
11. Moderní umění na počátku 20. století
12. České moderní umění do poloviny 20. století
13. Tendence světového umění po roce 1945

Cíl

Znalost historie výtvarného umění, pravěké umění, Egypt a Mezopotámie, Řecko a Řím, románské umění, gotické umění, renesance, baroko v zahraničí, baroko v českých zemích, umění 19. století, moderní umění, soudobé tendence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor