Detail předmětu

Detail v architektuře 1

FAST-AG027Ak. rok: 2020/2021

Na věcném studiu detailů konkrétních staveb se studenti seznámí s teoretickým uvažováním architekta – tvůrce, který, pokud chce proniknout do tajů technického detailu a zkoumat jeho možnosti, se musí stát konstruktérem a najít společnou řeč s řadou řemesel. Viditelná část kvalitního detailu prozrazuje i to, co jinak zůstává skryto.
Cílem je vytvořit ucelené klauzurní dílo – detail, dokládající konstrukční logiku a základní řemeslnou zručnost při trvalém respektu k životnímu prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov.

Prerekvizity

Předmět je zařazen ve třetím ročníku studia a navazuje na znalosti získané z předchozích předmětů architektonických i inženýrských.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska soudobého detailu v architektuře, Arts and Crafts, avantgarda
2. Vlastnosti materiálů a jejich výrazové možnosti, tradiční a nové materiály
3. Exkurze
4. Obvodový plášť, balkony, loggie, dilatační spoje
5. Střechy, přístřešky
6. Okna a sluneční clony
7. Dveře, vrata, výkladce
8. Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, ohrazení a oplocení
9. Sloupy, pilíře, stěny, příčky, podhledy, podlahy
10. Schodiště a výtahy
11. Vestavěné zařizovací předměty
12. Viditelná technická zařízení budovy, rozvody médií
13. Spoje nosných konstrukcí

Cíl

Přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor