Detail předmětu

Výtvarná tvorba 3

FAST-AG013Ak. rok: 2020/2021

Práce s barvou od základních tónů k novým a jejich následné užití pro plošné a prostorové vyjádření. Ověření možností kompozičního, iluzivního a psychologického působení barev škálou technik. Demonstrace vztahu barvy k architektuře na předmětech, prostoru a symbolice.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je osvojení si práce s barvou, barevná skladba, techniky barevné malby, aplikace barev v architektonické kompozici.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí semestry výtvarné tvorbz, které se soustřeďují na tvarové zobrazování prostoru a těles. Je podpůrnou disciplinou pro vlastní atelierovou tvorbu a práci s počítačovou grafikou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si práce s barvou, barevná skladba, techniky barevné malby, aplikace barev v architektonické kompozici.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor