Detail předmětu

Aplikovaná ekologie

FAST-AS001Ak. rok: 2020/2021

Základní znalosti z obecné ekologie to jest definice, základní pojmy, doporučené zdroje informací. Následují vybrané kapitoly z témat znečišťování ovzduší, globální oteplování, chemické látky v životním prostředí. Kapitola zaměřené na krajinu bude podrobněji rozebírat zejména stabilitu krajiny, územní systémy ekologické stability, vliv těžby na krajinu, rekultivace krajiny po těžbě a zeleň v krajině, řeky v krajině, voda v urbanizovaném prostředí, nábřeží ve městech a
Brownfields. Veřejná prostranství, Nízkoenergetické a pasivní domy. Závěrečná část bude věnovaná aplikaci ekologie při navrhování v architektuře a urbanismu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti z obecné ekologie
Podrobnější znalosti z ekologie krajiny včetně stability krajiny, zeleň v krajině a v urbanizovaném prostředí.
Přehled o současných trendech: nízkoenergetické a pasivní domy, problematika brownfielsds, urban sprawl, veřejná prostranství a ekologická architektura.

Prerekvizity

Základní znalosti z biologie, chemie, fyziky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do ekologie: definice, základní pojmy,literatura. Trvale udržitelný rozvoj. Ekologická stopa. Trvale udržitelné zemědělství. Biopotraviny.
2. Chemické látky v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka.
3. Skleníkové plyny v ovzduší. Změna klimatu a její dopad na životní prostředí. IPCC.
4. Základy ekologie krajiny. Krajina přírodní a kulturní. Ekologická stabilita. Česká krajina. Ochrana krajiny.
5. Dopady průmyslu a těžby na krajinu.
6. Voda v krajině. Revitalizace vodních toků. Eutrofizace vody, kvetení vody v nádržích.
7. Voda v urbanizovaném prostředí. Spotřeba a cena vody. Odpadní voda a její čištění. Využití dešťové vody. Řeka ve městě.
8. Zeleň v urbanizovaném prostředí: parky, stromořadí, zelené střechy.
9. Ekologické poradenství. Člověk jako spotřebitel. Produkce a nakládání s odpady. Úsporné spotřebiče. Ekologicky šetrné výrobky a jejich označování.
10. Brownfields. Urban sprawl.
11. Nízkoenergetické a pasivní domy.
12. Veřejná prostranství. Město pro lidi.
13. Ekologická architerura.

Cíl

Základní znalosti z obecné ekologie
Podrobnější znalosti z ekologie krajiny včetně stability krajiny, zeleň v krajině a v urbanizovaném prostředí.
Globální oteplování, sklenílový efekt
Nakládání s odpady
Aplikace ekologie v architektuře a urbanismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor