Detail předmětu

Výtvarná tvorba 2

FAST-AG012Ak. rok: 2020/2021

Základní znalosti a dovednosti vztahující se ke zvládnutí modelování trojrozměrného tělesa. Získání zkušeností se základními materiály používanými při modelování. Modelování jako metoda hledání a ověřování architektonického prostorového konceptu.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je osvojení si základů trojrozměrného modelování, modelování v hlíně, průpravné modelování organických a anorganických objektů, architektonické modelování abstraktních forem.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí semestr výtvarné tvorby, která se soustřeďuje na zvládnutí prostoru a trojrozměrných těles kresbou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si základů trojrozměrného modelování, modelování v hlíně, průpravné modelování organických a anorganických objektů, architektonické modelování abstraktních forem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor