Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (K)

FAST-BB002Ak. rok: 2020/2021

Vlnění,vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlnění, Dopplerův jev,základní akustické veličiny, akustika místnosti,propustnost a tlumivost stěn, doba dozvuku, teplota a teplo,termodynamika, vlastnosti soustav, zdroje a šíření tepla, tepelné záření a fotometrie, stejnosměrný proud, střídavý proud.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Získání základní teoretické znalosti a praktické dovednosti a návyky v následujících oblastech fyziky: vlnění a akustika, termika, vedení tepla, elektřina.

Prerekvizity

Znalost fyziky a matematiky z bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.týden: Základní akustické veličiny. Akustika místnosti.
2.týden: Teploměry. Roztažnost pevných látek a kapalných látek. Vliv roztažnosti na namáhání konstrukcí. Roztažnost a rozpínavost plynů.
3.týden: Stavová rovnice plynů Základy kinetické teorie plynů. Vnitřní energie ideálního plynu.
4.týden: První termodynamický zákon. Měrné teplo, kalorimetrická rovnice.
5.týden: Adiabatické a polytropické děje. Druhý termodynamický zákon. Tepelné motory.
6.týden: Skupenství a fáze látky. Přechod mezi kapalným a plynným skupenstvím. Přechod mezi pevným a kapalným skupenstvím.
7.týden: Sublimace. Vzduch, parametry pro mikroklima.
8.týden: Zdroje tepla, spalné teplo a výhřevnost paliv. Způsoby šíření tepla.
9.týden: Základní pojmy vedení tepla. Stacionární vedení tepla stěnami.
10.týden: Přestup tepla na rozhraní dvou prostředí. Stacionární vedení tepla válcovou plochou.
11.týden: Záření černého tělesa. Fotometrie.
12.týden: Elektrický proud. Ohmův zákon. Elektromotorické napětí, práce a výkon. Kirchhoffovy zákony, Wheatstonův můstek.
13. týden: Vznik střídavého proudu, fektivní hodnota. Odpor, cívka, kondenzátor, rezonance. Výkon střídavého proudu.

Cíl

Získání základních teoretických znalostí a praktických znalostí a návyků v následujících oblastech fyziky: vlnění a akustika, termika, vedení tepla, elektřina.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor