Detail předmětu

Keramika – laboratoře

FAST-BJ002Ak. rok: 2020/2021

Studenti budou v prvních šesti praktických cvičeních seznámeni se základními laboratorními zkouškami, které jsou typické pro stanovování vlastností především plastických keramických surovin (zemin). Současně si připraví několik vzorků, které jsou v následujících cvičeních vypáleny na různé teploty. V těchto cvičeních také studenti navštíví vybrané keramické závody v rámci exkurze. Následují tři praktické cvičení, v nichž budou stanovovány vlastnosti vypáleného keramického střepu v závislosti na různých vypalovacích teplotách.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu absolvováním základních laboratorních zkoušek v keramice - zkoušení vlastností keramických surovin, resp. keramických vytvářecích směsí a vypálených keramických střepů.

Prerekvizity

Pro úspěšné zvládnutí předmětu nejsou potřebné žádné speciální znalosti. Doporučují se znalosti v oboru teoretických základů tvorby keramického střepu (předmět Keramika) - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se základními laboratorními zkouškami v keramice - zkoušení keramických surovin a vypálených keramických střepů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor