Detail předmětu

Technologie stavebních dílců

FAST-BJ009Ak. rok: 2020/2021

Zásady výroby betonových stavebních dílců. Rozdělení dílců, jejich značení, způsoby výroby, typizace, výroba na místě a na lince. Legislativa a související normy při výrobě a uvádění výrobků na trh.
Systém hlavní výroby stavebních dílců a členění jeho podsystémů vedlejších výrob. Vykládání, doprava a uskladňování materiálů-kameniva, práškovitých látek, oceli, polotovarů a přísad do betonu. Výroba ocelové výztuže - rovnání, stříhání, svařování, výroba armovacích košů.
Výroba betonových směsí-dávkování složek, doprava čerstvého betonu, recyklace čerstvého betonu. Příprava výrobních forem-řešení forem a jejich částí. Zvláštní druhy forem.
Příprava forem pro další operace - čištění, separační nátěry, rektifikace forem, předpínání výztuže.
Vytváření a zhutňování-ukládání betonové směsi a armatury, zhutňování, urychlování tvrdnutí betonu, dokončovací úpravy při vytváření, skladování expedice.
Dílce z předpjatého betonu- způsoby předpínání, druhy a užití předpínaných dílců.
Povrchové úpravy dílců. Keramicko-betonové dílce. Výrobky pro kanalizaci, dlažba, ostatní betonové výrobky vyráběné technologií lisování, vibrolisování a odstřeďování.
Teorie vibračního zhutňování a lisování betonových dílců.
Výroba atypických dílců pro dopravní a inženýrské stavitelství.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základních systémech výroby prefabrikovaných stavebních dílců pro občanskou, bytovou, průmyslovou, inženýrskou a dopravní výstavbu. Dále pak o dílčích systémech výroby prefabrikátů (doprava, skladování vstupních surovin, výroba betonu, výroba armatur a výrobních forem) a informací o faktorech zhutňování betonů a urychlování tvrdnutí betonu.

Prerekvizity

Znalosti z technologie betonu (návrh složení, vlastnosti a zkoušení)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podstata výroby stavebních dílců
2. Členění systémů výrobních procesů na subsytémy
3. Subsystémy výroby betonových stavebních dílců
4. Výroba betonu
5. Doprava betonových směsí
6. Výroba výztuží
7. Formy na výrobu betonových stavebních dílců
8. Vyztužování betonových stavebních dílců
9. Vytváření dílců
10. Zhutňování BS
11. Výroba vybraných stavebních dílců
12. Dokončovací úpravy při vytváření
13. Urychlování tvrdnutí betonových dílců. Odformování ztvrdlých dílců včetně předpjatých, skladování a ošetřování dílců

Cíl

Cílem studia je seznámit posluchače se základnímí systémy výroby prefabrikovaných stavebních dílců pro občanskou, bytovou, průmyslovou, inženýrskou a dopravní výstavbu. Postupně jsou posluchači seznámeni s dílčími systémy výroby prefabrikátů (doprava, skladování vstupních surovin, výroba betonu, výroba armatur a výrobních forem). Posluchači získají podrobné informace o faktorech zhutňování betonů a urychlování trvdnutí betonu. Pro jednotlivé technologie výroby stavebních dílců a betonového zboží budou pospány dílčí technologické postupy včetně strojního zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor