Detail předmětu

Fyzika stavebních látek

FAST-BJ006Ak. rok: 2020/2021

Náplň předmětu je členěna do tří částí, a to části fyzikálních vlastností materiálů, stavební tepelné techniky a šíření vlhkosti. Z hlediska návaznosti získávání poznatků u studentů se teorie v předmětu rozšiřuje na obecných poznatcích fyziky, nauky o stavebních hmotách a materiálech s využitím některých matematických postupů.
V předmětu je rozpracována zejména teorie šíření tepla, difúze vodní páry a šíření vlhkosti strukturou stavebních materiálů a průvzdušnosti s ohledem na jejich specifické vlastnosti, příp. nehomogenní uspořádání ve stavebních fragmentech, a to za stacionárního i dynamického působení okolního prostředí. Obecnými principy transmise tepla i vlhkosti jsou zdůvodněny noremní posuzovací kritéria stavebních konstrukcí. Rovněž jsou uvedeny hlavní principy navrhování stavebních konstrukcí a budov. Osnova předmětu obsahuje kapitoly o experimentálních možnostech stanovení materiálových vlastností staviv, dokladování noremních a závazných vlastností pro navrhování. Cvičení má zčásti laboratorní a zčásti výpočtový charakter.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o teorii fyzikálních a užitných vlastností stavebních materiálů ve stavu zabudování do stavebních konstrukcí, interakci použitých staviv s okolními materiály, fyzikálních projevech stavebních konstrukcí se zaměřením na tepelnou techniku budov, vlhkostním šíření v budovách, vytváření vnitřního mikroklimatu v budovách, vlivu na životní prostředí, využití alternativních tepelných zdrojů a tepelné náročnosti staveb.

Prerekvizity

Znalosti ze všeobecné fyziky, numerické matematiky, teorie stavebních hmot. Ovládnutí poznatků aplikované fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zákonitosti šíření tepla ve stavebních materiálech
2. Tepelně-technické vlastnosti stavebních látek
3. Stav materiálu, tepelně-izolační vlastnost staviv
4. Vzduch, vzduchové vrstvy, tepelně-izolační vlastnosti vzduchových vrstev
5. Stacionární, nestacionární šíření tepla materiálem
6. Tepelné mosty, hygienické kritérium při jejich vlivu
7. Zdroje vlhkosti ve stavebních konstrukcích
8. Vlhký vzduch, difúze vodní páry
9. Vlhkostní vlastnosti materiálů
10. Celoroční bilance vlhkosti
11. Posuzovací kritéria stavebních konstrukcí, Normativní podmínky podle národní a evropské technické legislativy
12. Propustnost vzduchu, infiltrace
13. Tepelná stabilita, energetická náročnost objektů. Experimentální metody v tepelné technice

Cíl

Teorie fyzikálních a užitných vlastností stavebních materiálů ve stavu zabudování do stavebních konstrukcí, interakce použitých staviv s okolními materály. Fyzikální projevy stavebních konstrukcí se zaměřením na tepelnou techniku budov, vlhkostní šíření v budovách, vytváření vnitřního mikroklimatu v budovách, vliv na životní prostředí, využití alternativních tepelných zdrojů, tepelná náročnost staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor