Detail předmětu

Diagnostické metody ve stavebnictví

FAST-BI003Ak. rok: 2020/2021

Přehled diagnostických destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod pro zjišťování vlastností stavebních materiálů.
Zjišťování přetvárných charakteristik materiálů.
Změna vlastností materiálů vlivem vnějších podmínek (degradace, vliv teploty a vlhkosti).
Zatěžovací zkoušky prvků a dílců.
Obecné metodiky diagnostických postupů a jejich aplikace na betonových, železobetonových, dřevěných, ocelových a zděných konstrukcích.
Speciální diagnostické metody podle typů konstrukcí.
Dlouhodobé sledování přetváření, vzniku a rozvoje trhlin a porušování uvedených druhů konstrukcí.
Trvanlivostní zkušební metody ve vztahu k plánované životnosti staveb.
Radiometrické měření objemové hmotnosti stínících konstrukcí a sypkých materiálů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška, Stavebně technické průzkumy
2. Tvrdoměrné metody
3. Odtrhové zkoušky, UZ
4. Radiační defektoskopie I
5. Diagnostika betonových konstrukcí
6. Diagnostika zděných konstrukcí
7. Diagnostika dřevěných konstrukcí
8. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích
9. Diagnostika výztužných ocelí
10. Radiační defektoskopie II
11. Trvanlivost a životnost konstrukcí
12. Radiační defektoskopie III
13. Dlouhodobé sledování poruch historických konstrukcí

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor