Detail předmětu

Lehké stavební látky

FAST-BJ010Ak. rok: 2020/2021

Seznámení se všemi vyráběnými lehkými stavebními hmotami, jejich výrobou, vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. V teorii vzniku Lehké stavební látky je zařazeno rozdělení lehkých stavebních látek a základní obecné vlastnosti lehkých stavebních látek apod.
Do druhé části - technologie lehkých kameniv patří nauka o přírodních pórovitých kamenivech a betonech z nich vyráběných, dále průmyslové odpady neupravované (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.), potom průmyslové odpady upravované na pórovité kamenivo (struska, popílkový agloporit atd.) a nakonec uměle vyráběná pórovitá kameniva a jejich rozdělení (keramzit, expandit, perlit, vermikulit apod.). Rovněž sem patří i lehké organické výplně (piliny, hobliny, lehké výplně z plastů)i minerální vlákna.
Třetí část tvoří technologie pórovitých betonů - pórobetonů a to od rozdělení pórobetonů, druhy surovin, zpracování, vytváření, autoklávování apod. až po jednotlivé výrobky a jejich použití ve stavebních konstrukcích.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o všech vyráběných lehkých stavebních hmotách, jejich výrobě, vlastnostech a použití ve stavebním díle, o přírodních pórovitých kamenivech a betonech z nich vyráběných, o využítí průmyslových odpadů (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.) a o technologii výroby pórobetonů.

Prerekvizity

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv,chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství, základní znalosti nutné pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, základní znalosti vlastností vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení, obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, vlastnosti vypáleného střepu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, rozdělení lehkých stavebních látek
2. Základní obecné vlastnosti lehkých stavebních látek apod.
3. Sorpční vlastnosti LSL
4. Objemové změny LSL, trvanlivost LSL
5. Výztuž v LSL
6. Přírodní pórovitá kameniva a betony z nich vyráběných.
7. Další průmyslové odpady neupravované (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.).
8. Průmyslové odpady upravované na pórovité kamenivo (struska, popílkový agloporit atd.).
9. Uměle vyráběná pórovitá kameniva (keramzit, expandit, perlit, vermikulit apod.).
10. Lehké organické výplně (piliny, hobliny, lehké výplně z plastů)i minerální vlákna.
11. Rozdělení pórobetonů. Jednotlivé technologie výroby pórobetonu.
12. Druhy vstupních surovin, požadavky a jejich zpracování.
13. Vytváření, autoklávování apod. Jednotlivé druhy výrobků, vlastnosti, skladování, použití jednotlivých výrobků ve stavebních konstrukcích.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se všemi vyráběnými lehkými stavebními hmotami, jejich výrobou, vlastnostmi a použitím ve stavebním díle, osvojení poznatků o přírodních pórovitých kamenivech a betonech z nich vyráběných, získání poznatků o využítí průmyslových odpadů(např. škvára, elektrárenský popílek, apod.), podrobné obeznámení s technologií výroby pórobetonů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor