Detail předmětu

Strojní zařízení

FAST-BW003Ak. rok: 2020/2021

Mechanizace prací, význam, nasazení a využití strojů a strojního zařízení ve výrobě stavebních hmot a materiálů.
Seznámení se základními pojmy - výkon, náklady, základní konstrukčními prvky.
Dále přehled informací o strojích a zařízeních pro těžbu a úpravu surovin, dopravu horizontální a vertikální, výrobu betonu a maltovin. Tyto základní stroje a strojní zařízení jsou doplněny o stroje a zařízení pro recyklaci a těžbu a úpravu dřeva. Jsou uváděny nejnovější způsoby řízení stavebních strojů. Řeší se vhodnost využití jednotlivých typů strojů a zařízení, případně strojních sestav pro konkrétní činnost.
Je také kladen důraz na šetrnost při zacházení ze stroji a strojním vybavením s ohledem na životní prostředí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu , popis funkcí hlavních strojů a zařízení při výrobě stavebních hmot. Zahrnuty jsou stroje a zařízení pro těžbu , drcení , třídění a homogenizaci. Podrobněji se seznámí s vrtacími stroji, nakládacími prostředky a stroji pro přesun zeminy.

Prerekvizity

Základní znalosti funkce strojů, technologie těžby,výroby stavebních materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu,mechanizace práce ve stavebnictví,výpočet výkonu strojů,základní konstrukční prvky strojů.
2. Stroje a zařízení pro přenos a výrobu energií.
3. Stroje a zařízení pro těžbu a lomařství.
4. Stroje a zařízení pro přípravu materiálů k výrobě betonové směsi.
5. Stroje a zařízení pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi.
6. Stroje a zařízení pro vertikální dopravu a manipulaci.
7. Stroje a zařízení pro horizontální dopravu a manipulaci.
8. Stroje a zařízení pro těžbu a úpravu dřeva využívaného ve výrobě stavebních materiálů.
9. Stroje a zařízení pro skladování a balení stavebních materiálů.
10.Stroje a zařízení pro úpravu a zabudování stavebních materiálů.
11.Vliv na životní prostředí,bezpečnost práce,ergonomie,závěr.

Cíl

Poskytnout studentům ucelený přehled o funkci, principu a používání strojů a zařízení ve výrobě stavebních hmot a materiálů. Popisuje jednotlivé stroje od těžby, dopravy, úpravy hornin, homogenizaci až po dopravu surovin do vlastního závodu. Předmět zahrnuje všechny stroje pro zpracování surovin ve výrobě maltovin, hrubé keramiky, lehkých stavebních hmot, betonového zboží. Je kladen důraz na automatizaci a robotizaci ve výrobě stavebnin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor