Detail předmětu

Betonové konstrukce (M)

FAST-BL008Ak. rok: 2020/2021

Železobetonové nosné konstrukce pozemních staveb. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov. Monolitické skeletové konstrukce. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a lokálně. Základové konstrukce.
Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování, předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti. Montované konstrukce a zvláštnosti v jejich navrhování. Vybrané konstrukce inženýrských staveb. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
• Schopnost porozumět zásadám chování předpjatých konstrukcí a ve stavební praxi vliv předpětí správně aplikovat.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - uspořádání, zatížení, prostorová tuhost, stropní tabule, návrh rozměrů, statické řešení, redukce a redistribuce sil, uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
3. Konstrukce monolitických železobetonových hal.
4.-5. Železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a podepřené lokálně.
6. Základové konstrukce - patky, pásy, rošty, desky.
7. Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování.
8. Předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti.
9. Montované nosné konstrukce hal a budov - navrhování a vyztužování, stabilita a tuhost objektu.
10. Zvláštnosti v navrhování montovaných konstrukcí - vliv výroby, dopravy a montáže, navrhování styků, úchytů a závěsných ok, působení v montážním stádiu.
11.-12. Zásady navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb - zásobníky, sila, nádrže, opěrné zdi.
13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
Porozumět zásadám chování předpjatých konstrukcí a ve stavební praxi a vliv předpětí správně aplikovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor