Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (M)

FAST-BO005Ak. rok: 2020/2021

Základní typy dřevěných konstrukcí (DK), perspektivy rozvoje, standardy pro navrhování DK. Příklady realizovaných DK.
Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích.
Prostorová skladba DK.
Zásady vytváření výpočtových modelů DK.
Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování. Mezní stavy dřevěných konstrukcí.
Spoje DK.
Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky.
Zásady teoretického řešení a hlavní konstrukční detaily.
Zabezpečení prostorové stability DK.
Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové konstrukce, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Dřevostavby. Problematika odolnosti DK při požáru.
Výroba a montáž DK.
Ochrana a údržba DK.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíle předmětu, zaměřené na problematiku navrhování prvků dřevěných konstrukcí a dřevěných konstrukcí pozemních staveb.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků konstrukcí - základy, zatížení konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní typy dřevěných konstrukcí, standardy pro navrhování, příklady realizací dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, rovinné soustavy, prostorové systémy.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7. Stabilita tlačených a ohýbaných prvků.
8. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
9. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky.
10. Příhradové nosníky, rámy a oblouky.
11. Prostorové konstrukce – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce
12. Dřevostavby.
13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor