Detail předmětu

Izolační materiály

FAST-BJ007Ak. rok: 2020/2021

Úvodní náplň tvoří problematika stavební akustiky a izolací. Aplikace izolací ve stavebním objektu je řešena systematicky, zejména z hlediska tepelně-izolačního, stavebně-akustického a vlhkostního režimu, přičemž se zohledňují specifika jednotlivých druhů stavebních konstrukcí i objektů. Popis technologie výroby izolačních krytin proti vlhkosti a vodě na asfaltové, membránové i nátěrové bázi včetně základních laboratorně-zkušebních postupů. Probírány jsou technologické zásady nanášení, resp. montáže, vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých izolačních materiálů. Oblast izolačních materiálů zahrnuje izolace a opatření proti radonu.
Náplň odborného předmětu obsahuje převážně empirické poznatky a doporučení, oblast teorie vlhkostního a tepelného šíření na termodynamickém principu kinetiky nevratných procesů je probírána v jiném odborném předmětu.
Cvičení mají laboratorní, výpočtový, částečně i projekční charakter.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o hodnocení užitných vlastností stavebních konstrukcí, použití izolačních materiálů z hlediska tepelně-izolačních, vlhkostních, akustických a požárních požadavků na stavby z hlediska normových požadavků.

Prerekvizity

Znalosti z fyziky stavebních látek, konstrukce staveb a technologických procesů ve stavebnictví

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Užitné vlastnosti stavebního díla, užívání stavebních izolací
2. Izolace proti účinku vlhkosti, metody hydrofobizace
3. Izolační materiály a technologie pro spodní stavbu
4. Izolační materiály a technologie pro horní část stavby
5. Technologie výroby asfaltových pásů, izolační technika
6. Vlhkost ve stavebních materiálech, degradační projevy staviv
7. Popis šíření vlhkosti ve stavebních materiálech a konstrukcích
8. Stavební akustika, hygienické požadavky
9. Zvukové pole, akustika stavebních konstrukcí a materiálů
10. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost, materiály pro akustické izolace
11. Měřicí metody pro hodnocení akustických fyzikálních vlastností staviv
12. Užití materiálů pro účely snižování hluku
13. Výskyt radonu, izolace proti radonu, technologie montáž. Novodobé tepelné izolace, směr vývoje při využívání alternativních energií, současné alternativní zdroje energie.

Cíl

Hodnocení užitných vlastností stavebních konstrukcí, použití izolačních materiálů z hlediska tepelně-izolačních, vlhkostních a akustických požadavků na stavby.
Dimenzování a riziko užití izolačních materiálů. Metody vlhkostní sanace budov, technologie zateplování staveb.
Zkoušení a hodnocení izolačních materiálů.
Hodnocení vybraných materálů na životní prostředí, technologie využití alternativních tepelných zdrojů, nízkoenergetické stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor