Detail předmětu

Speciální keramika

FAST-BJ014Ak. rok: 2020/2021

Cílem studia předmětu je získání hlubších znalostí v oblasti stavební keramiky, která je charakterizována širokou škálou různých druhů žárovzdorných materiálů, cihlářských výrobků a výrobků speciální keramiky. Součástí výuky předmětu je také získání základních znalostí v oblasti cihlářské výroby.
V oblasti žárovzdorných materiálů se náplň předmětu zabývá sortimentem nejpoužívanějších žárovzdornin alumosilikátových vyráběných za použití přírodních i syntetických surovin, magnezitovými a dolomitovými výrobky, vysoce křemičitými a vysoce hlinitými materiály, zirkoničitými materiály, materiály s obsahem uhlíku, hmotami s vysokou žárovzdorností a výrobky z čistých oxidů. Významná pozornost je věnována také netvarovanýcm žárovzdorninám a žárobetonům na bázi portlandského i hlinitanového cementu. Dále se student seznámí s výrobou a vlastnostmi keramických obkladových prvků (obkládačky, dlaždice), zdravotnické keramiky, kameniny a porcelánu.
Přednášky jsou provázeny laboratorním cvičením.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o cihlářské výrobě - konkrétní postup a variety cihlářské výroby, vlastnosti a sortiment cihlářských výrobků, použití cihlářských výrobků, o konkrétních způsobech technologie výroby a vlastnostech keramických obkladových prvků, kameniny, zdravotnické keramiky, porcelánu, glazování keramiky.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování předmětu je naprosto nezbytné absolvovat předmět Keramika a Keramika - laboratoře. Náplň předmětu Speciální keramika je nadstavbou těchto předmětů a předpokládá základní znalost obecných zákonitostí tvorby keramického střepu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Cihlářské výrobky, jejich užití a vlastnosti. Cihlářské suroviny, požadavky na jejich vlastnosti
2. Příprava suroviny, úpravárenské linky, homogenizace. Vytváření v cihlářství, reologie těsta, šnekový lis.
3. Sušení v cihlářství.
4. Výpal v cihlářství. Vlastnosti vypáleného cihlářského střepu v závislosti na jeho pórovitosti.
5. Keramické obkladové prvky.
6. Kamenina.
7. Porcelán. Zdravotnická keramika.
8. Engoby a glazury
9. žárovzdorniny a jejich vybrané základní vlastnosti.
10. Kyselé žáruvzdorné výrobky - šamot, dinas.
11. Zásadité žáruvzdorné výrobky.
12. Žárobetony na bázi portlandského a hlinitanového cementu.
13.Siliciumkarbidové výrobky, tuhové a uhlíkové výrobky.Žárovzdorniny z čistých oxidů.

Cíl

Specifika cihlářské výroby - konkrétní postup a variety cihlářské výroby, seznámení s vlastnostmi a sortimentem cihlářských výrobků, použití cihlářských výrobků. Vztah mezi pórovitostí cihlářského střepu a výslednými užitnými vlastnostmi střepu.
Konkrétní způsoby technologie výroby a vlastnosti keramických obkladových prvků, kameniny, zdravotnické keramiky, porcelánu, glazování keramiky. Orientace v základních zkouškách žárovzdornin, jejich vlastnosti a způsob výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor