Detail předmětu

Ekonomie

FAST-BV001Ak. rok: 2020/2021

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy, trh peněz, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly. Hospodářská politika státu, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky.

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
2.Základní elementy trhu
3.Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, hrubý domácí produkt
4.Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly
5.Inflace
6.Finanční trhy, trh peněz
7.Finanční trhy, trh kapitálu
8.Finanční trhy, mezinárodní trh peněz
9.Hospodářská politika, její cíle a nástroje
10.Mezinárodní obchod, vnější obchodní a měnová politika
11.Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele
12.Trh výrobků a služeb, teorie firmy
13.Trh výrobních faktorů

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor