Detail předmětu

Italština pro začátečníky II

FAST-BYI12Ak. rok: 2020/2021

Gramatika: zvratná slovesa, předložky se členem určitým, dělivý člen, minulý čas (il passato prossimo) číslovky 100-1000 000
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, prázdniny, cestování, má rodina, bary a restaurace, jídlo a nápoje

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

V rozsahu povinně volitelných předmětů Italština pro začátečníky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zvratná slovesa; dny, hodiny, měsíce, roční období
2. Předložky se členem určitým; slovní zásoba: na poště
3. Příčestí minulé – tvoření, minulý čas (il passato prossimo) s pomocným slovesem „avere“; slovní zásoba: popis vlastního dne
4. Minulý čas (il passato prossimo) s pomocným slovesem „essere“, příslovce času
5. Opakování minulého času; slovní zásoba: moje práce + CV
6. Minulý čas zvratných sloves; slovní zásoba: prázdniny
7. Slovesa „dovere“, „volere“, „potere“ v minulém čase; slovní zásoba: cestování
8. Přivlastňovací zájmena – opakování; slovní zásoba: má rodina
9. Člen dělivý, sloveso „bere“; slovní zásoba: jídlo a nápoje
10. Číslovky 100-100 0000; slovní zásoba: bary a restaurace
11. Opakování gramatiky a slovní zásoby
12. Konverzace na probraná témata
13. Zápočtový test

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor