Detail předmětu

Architektura inženýrských staveb

FAST-TG51Ak. rok: 2020/2021

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Aplikace teoretických vědomostí v rešerších vybraných inženýrských staveb.
Historie a vývoj inženýrských staveb. Typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště, stavby pro energetiku, vodní cesty, jezy, hráze a přehrady, mosty, vodojemy, plynojemy, věže, volné aparatury, ekologické stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

znalost historie a vývoje inženýrského stavitelství,
znalost typologie inženýrských staveb,
znalost konstrukcí inženýrského stavitelství včetně statiky,
tvůrčí aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,

Prerekvizity

Všeobecná znalost typologie výrobních a užitkových staveb, znalost konstrukcí pozemního stavitelství a statických disciplín v rozsahu bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Václav Kučera: Typologie inženýrských staveb pro architekty. ČVUT Praha, 1985. (CS)
Václav Kučera: Architektura mostů. ČVUT Praha, 2002. (CS)
Václav Kučera: Architektura inženýrských staveb. GRADA PUBLISHING, 2009. ISBN 978-80-247-2504-8. (CS)
Pavel Cerha: Encyklopedie staveb silničních, vodních, železničních a mostních. České Budějovice : Průmyslová škola, 1934. (CS)
Ladislav Pacholík: Estetika mostních staveb. Umění-věda-život.,Praha, 1946. (CS)
Josef Špůrek: Silniční stavitelství I. a II.. SNTL Praha, 1972. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie a vývoj inženýrských staveb
2. Typologie a design inženýrských staveb - silnice,železnice, podzemní dráhy, letiště
3. Typologie a design inženýrských staveb – stavby pro energetiku
4. Seminář I. – zadání seminární práce, konzultace
5. Typologie a design inženýrských staveb – vodní cesty, jezy,hráze, přehrady
6. Typologie a design inženýrských staveb – mosty I.
7. Typologie a design inženýrských staveb – mosty II.
8. Seminář II. – konzultace
9. Typologie a design inženýrských staveb – tele a radiověže, těžní věže, plynojemy, volné aparatury
10. Stavby pro ekologii – čistírny odpadních vod, spalovny, vodojemy
11. Aplikace výtvarných kategorií v inženýrských stavbách současných architektů
12. Seminář III. – konzultace
13. Seminář IV. – prezentace seminárních prací

Cíl

seznámení s historií a vývojem inženýrského stavitelství,
objasnění typologických zásad inženýrských staveb,
konstrukční principy inženýrského stavitelství,
zásady statického řešení inženýrských staveb,
aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor