Detail předmětu

Teorie nelineárních dynamických systémů a pokročilé simulační metody

FAST-DU57Ak. rok: 2020/2021

Bifurkační teorie: centrální varieta, lokální bifurkace, transkritická a vidličková bifurkace, bifurkace sedlo-uzel, Hopfova bifurkace
Periodické orbity: stabilita nehyperbolických řešení, Arnoldovy rezonanční jazyky, bifurkace typu zdvojení periody
Imperfekční teorie, subharmonické rezonance
Globální bifurkace, homoklinické orbity, rovinné homoklinické bifurkace a jejich kaskády
Simulace vícekomponentních systémů
Objektově orientované datové struktury: kolekce, seznamy, kontejnery
Modelování vzájemné interakce aditivních systémů
Numerické metody pro nestabilní interakci
Programátorské techniky pro paralelní výpočty: procesy, vlákna a jejich synchronizace
Měření na simulovaných systémech: přechodové a relaxační jevy, statistiky stacionárních stavů, bifurkační diagramy

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Viz anotace předmětu DU54

Doporučená nebo povinná literatura

Nicolis, G.: Introduction to non-linear science. Cambridge Univ. Press 1995
Macur, J.: Úvod do teorie dynamických systémů a jejich simulace. Elektronický učební text, FAST VUT 2006
Macur, J.: Simulace dynamických systémů v jazyce Java. Elektronický učební text FAST VUT 2006

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor