Detail předmětu

Technologie sanace betonů

FAST-DJ58Ak. rok: 2020/2021

Anatomie oprav povrchů. Technická a technologická kritéria pro kontrolu a provádění sanací, předúprava betonového povrchu - účel, kontrola a přejímka prací. Antikorozní ochrana výztuže - účel, kontrola, přejímka prací. Správkové malty a betony, základní požadavky na správkové malty a betony, kontrola povrchových ochranných systémů, základní požadavky na povrchové ochranné systémy, referenční plochy. Rozbor a strategie návrhu sanace. Volba materiálů. Soudržnost správkových materiálů se stávajícím betonem. Metody reprofilace. Zvyšování pevnosti nosníků ve smyku. Zlepšení přenosu smyku mezi prvky. Zpevňování nosníků. Stabilizace a zpevňování ve spojích. Stabilizace trhlin. Strategie a metody ochrany betonů. Garanční a pogaranční kontroly.
V rámci celého předmětu jsou jednotlivé znalosti ověřeny při detailním zpracování individuálně zadaného projektu, tzn. technologický předpis sanace v kompletním rozsahu podle TP SSBK II.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Výroba a vlastnosti maltovin (zejména cementy); druhy a vlastnosti polymerních materiálů; složení a výroba betonu, jeho zkoušení v čerstvém i ztvrdlém stavu

Doporučená nebo povinná literatura

Emmons, P., Drochytka, R., Jeřábek, Z: Sanace a údržba betonu v ilustracích . Akademické nakladatelství CERM Brno 1999
Matoušek, M., Drochytka, R: Atmosférická koroze betonů . IKAS Praha 1998
Drochytka, R., Hela, R.: Technické podmínky pro přípravu a kontroly oprav železobetonových konstrukcí ve výrobnách ČEZ, a. s.. ČVUT Praha, 1995

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.- 3. Anatomie oprav povrchů. Technická a technologická kritéria pro kontrolu a provádění sanací, předúprava betonového povrchu - účel, kontrola a přejímka prací. Antikorozní ochrana výztuže - účel, kontrola, přejímka prací.
4. - 6. Správkové malty a betony, základní požadavky na správkové malty a betony, kontrola povrchových ochranných systémů, základní požadavky na povrchové ochranné systémy, referenční plochy.Soudržnost správkových materiálů se stávajícím betonem.
7. Rozbor a strategie návrhu sanace. Volba materiálů.
8. Metody reprofilace.
9. Zvyšování pevnosti nosníků ve smyku. Zlepšení přenosu smyku mezi prvky. Zpevňování nosníků. Stabilizace a zpevňování ve spojích. Stabilizace trhlin.
10. Strategie a metody ochrany betonů. Garanční a pogaranční kontroly.
11. - 13. Detailní zpracování individuálně zadaného projektu, tzn. technologický předpis sanace v kompletním rozsahu podle TP SSBK II.

Cíl

Sanace železobetonových konstrukcí jsou v posledních 10 letech moderním, dynamicky se rozvíjejícím trendem ve stavebnictví. Absolvent předmětu získá aktuální informace o celém sanačním procesu,návrhu sanace i jejím provádění (technologie, materiály apod.). Seznámí se s využitím správkových malt a betonů. V rámci praktického řešení se vypracuje podrobný technoligkcý předpis sanace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor