Detail předmětu

Teoretické základy pálených staviv

FAST-DJ57Ak. rok: 2020/2021

Cílem studia předmětu je získání znalostí o dalších speciálních vlastnostech keramického střepu (mj. vlhkostní roztažnost, elektrické a magnetické vlastnosti keramiky, chemické vlastnosti keramiky apod.).

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

vlastnosti keramických surovin a jejich úprava, vytváření v keramice, sušení, výpal - základní obecné znalosti

Doporučená nebo povinná literatura

Hanykýř, V., Kutzendorfer, J.: Technologie keramiky. SiliS 2000
Budnikov, P., P.: Technologie keramiky a žárovzdorného zboží. SNTLK 1960
Fulrath, R., M., Pask, J., J.: Ceramic microstructures. John Wiley a Sons, Inc. 1966
Šašek, L. a kol.: Lboratorní metody v oboru silikátů. SNTL/ALFA 1981

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keramického střepu.
3. Mechanické vlastnosti keramiky.
4. Chemické vlastnosti keramiky.
5. Tepelné vlastnosti keramiky.
6. Vysokoteplotní chování keramiky.
7. Elektrické a magnetické vlastnosti keramiky.
8. Optické vlastnosti keramiky.
9. Keramické materiály pro elektrotechniku
10. Konstrukční keramické materiály
11. Praktická ukázka v laboratoři.
12. Praktická ukázka v laboratoři.
13. Praktická ukázka v labpratoři.

Cíl

Teoretické základy tvorby keramického střepu - vztahy mezi strukturou keramického střepu a jeho vlastnostmi, přehled speciálních vlastností keramiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor