Detail předmětu

Specializovaný projekt

FAST-CT06Ak. rok: 2020/2021

Aplikace teoretických poznatků v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt. Rozbor problematiky, vstupní požadavky, okrajové podmínky. Uplatnění publikovaných, realizovaných a aktuálních řešení v ČR i zahraničí. Aplikace výpočetní techniky. Experimentální přístupy k řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen aplikovat získané teoretické poznatky v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt.

Prerekvizity

Interní mikroklima, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů letního semestru magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MATHAUSEROVÁ Zuzana, MORÁVEK Petr: Větrání kuchyní. Společnost pro techniku prostředí, 2000. (CS)
RUBINA, Aleš: Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů. Společnost pro techniku prostředí, 2008. (CS)
PETRÁŠ Dušan Petráš a kolektiv: Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. JAGA MEDIA s.r.o., 2010. ISBN: 80-8076-069-4. (CS)
HOLMAN Jack: Experimental Methods for Engineers. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2011. ISBN 0073529301. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností v oborech techniky prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor