Detail předmětu

Ekonomie

FAST-GV51Ak. rok: 2020/2021

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy – trh peněz a trh kapitálu. Základy makroekonomické teorie – makroekonomické výstupy – rovnováha a ekonomický růst – inflace a nezaměstnanost. Makroekonomická politika – hospodářská politika, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb – chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky.

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Doporučená nebo povinná literatura

SÁDLÍK, Jindřich a KORYTÁROVÁ: Základy ekonomie – cvičebnice . Brno: AN CERM, s.r.o., 2006. ISBN 80-7204-473-7. (CS)
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics. Brno: AN CERM, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7204-529-7. (EN)
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv : Základy ekonomie – Principles of economics . Brno: AN CERM, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7204-529-7. (CS)
SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William : Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2008. ISBN 80-205-0590-3. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–3.Ekonomie – základní pojmy a vztahy
4.–6.Finanční trhy
7.–9.Základy makroekonomické teorie
10.–11.Makroekonomická politika
12.Trh výrobků a služeb
13.Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor