Detail předmětu

Plastické látky

FAST-CJ04Ak. rok: 2020/2021

♦ Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Mimo jiné se pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, o výrobcích z PVC polyamidů, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech.
♦ Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.
♦ Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí, o nových plastických materiálech s maximální životností, o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů se zaměřením na sanace betonových konstrukcí.

Prerekvizity

♦ Předmět Plastické látky příliš nenavazuje na předchozí předměty., ale student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit elementární pojmy z chemie, zkoušení materiálů a základních principů kompozitů.

Doporučená nebo povinná literatura

DROCHYTKA, Rostislav: Plastické látky ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 80-214-1148-1. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
COUZENS, E.G. a YARSLEY, V.E.: Plastics in the Modern Word. 1.ed. Harmonworth, 1968. (EN)
MLEZIVA, Jaroslav a ŠŇUPÁREK, Jaromír: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. Praha: Sobotáles, 1993. 80-85920-72-7. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

♦ 1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení
♦ 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
♦ 3. Vlastnosti plastických látek.
♦ 4. Celulóza, polyetylén.
♦ 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
♦ 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC
♦ 7. Polyamidy, polystyren
♦ 8. Epoxidové pryskyřice
♦ 9. Polyestery.
♦ 10. Polyuretany
♦ 11. Akrylové polymery - polyakryláty
♦ 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.)
♦ 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů

Cíl

Cílem výuky je podat komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí.Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností.Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů - hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor