Detail předmětu

Algoritmizace a programování

FAST-CU51Ak. rok: 2020/2021

Tvorba programů a aplikací v prostředí Microsoft Visual Basic a VBA.
Základní algoritmy, strukturované programování, objektově orientované programování, aplikační knihovny objektů a jejich využití, řešení inženýrských úloh, simulační a animační techniky.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Vtváření programů v jazyce Visual Basic s využitím moderních technik událostmi řízeného programování, komponentních technologií a objektového programování

Prerekvizity

Základy algoritmizace a programování, základní znalost technické angličtiny

Doporučená nebo povinná literatura

WIRTH, Nicolas: Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa Bratislava, 1988. (CS)
KNUTH, D. E.: Fundamental Algorithms. Third Edition.. Addison-Wesley, 1997. (EN)
KRÁL, Martin: Excel VBA. Computer Press, 2010. EAN 9788025123584. (CS)
HALVORSON, Michael: Microsoft Visual Basic. Computer Press, 2010. EAN 9788025131466. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka.
2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz.
3. Funkce a procedury (volání funkcí, volání procedur, parametry a argumenty, veřejné a privátní procedury).
4. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a výstupy.
5. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly.
6. Práce se strukturovanou proměnnou.
7. Strukturované a objektově orientované programování, programování řízené událostmi.
8. Aplikační knihovny objektů.
9. Základy simulace, využití numerických metod.
10. Animační techniky, programový projekt.
11. Práce se souborovým systémem, algoritmy datových konverzí.
12. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy, počáteční úloha.
13. Příklady řešení inženýrských úloh. Pokročilé řešení a animace velkých deformací.

Cíl

Předmět naučí strukturovanému návrhu programů, zabývá se událostmi řízenému programování a základními komponentami Visual Basicu. Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty s pokročilejšími konstrukcemi a prvky programovacího jazyka Visual Basic. Studenti budou navrhovat a psát programy v jazyce Visual Basic.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor