Detail předmětu

Ekonomika

FAST-GV01Ak. rok: 2020/2021

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Související platná legislativa. 0. (CS)
MARKOVÁ,Leonora: Základy ekonomiky stavebnictví. CERM, s.r.o. Brno, 2009. ISBN 978-80-7204-623-2. (CS)
MARKOVÁ,Leonora. a kol.: Základy podnikové ekonomiky. Brno: CERM, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7204-669-0. (CS)
WOHE, Gunter: Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck Praha, 1995. ISBN 80-7179-014-1. (CS)
MARKOVÁ,Leonora a kol.: Principles of economy of building firm. Brno: CERM, s.r.o., 2002. ISBN 80-214-2179-7. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
2.Charakteristika podniku, zvláštnosti st. podniku, výroba
3.Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
4.Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola
5.–7.Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
8.Investiční činnost v podniku
10.Odbyt, prodej, marketing
11.Podnikové finance a ekonomické informace, daně
12.Stavební zakázky a ceny
13.Smluvní vztahy

Cíl

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor