Detail předmětu

Teorie chyb a vyrovnávací počet II

FAST-GE08Ak. rok: 2020/2021

Vyrovnání podmínkových měření - podmínkové rovnice, odchylkové rovnice, přetvořené podmínkové rovnice, korelátové řešení, charakteristiky přesnosti. Kombinovaná vyrovnání. Testování hypotéz, testování výsledků měření, testy systematických chyb. Regresní analýza, vyrovnávací přímka a vyrovnávací křivky. Korelační analýza a korelační počet v teorii chyb. Elipsy a elipsoidy chyb.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí principy vyrovnání podmínkových měření. Bude umět i další složitější druhy vyrovnání včetně regresní analýzy a korelační analýzy.

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy teorie chyb, rozšířené maticové výpočty

Doporučená nebo povinná literatura

Böhm, J., Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Kartografie Praha, 1990. (CS)
Wolf, P. R., Ghilani, Ch. D.: Adjustment Computation. John Wiley, New York, 1997. (EN)
Hampacher, M. , Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. ČVUT Praha, 1997. (CS)
Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 20. ČVUT Praha, 1997. (CS)
WEIGEL, Josef: Teorie chyb a vyrovnání I - Modul02. VUT, 2010. (CS)
Vykutil J.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. VUT Brno, 1981. (CS)
Kubáčková, L.: Metódy spracovania exp. údajov. Veda Bratislava, 1990. (SK)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecný postup při vyrovnání podmínkových měření
2. Podmínkové, odchylkové, přetvořené podmínkové a normální rovnice
3. Korelátové řešení a odhady přesnosti při podmínkovém vyrovnání
4. Kombinované metody a další metody vyrovnání
5. Testování výsledků měření. Jednoduché statistické testy
6. Testy normality souborů měření
7. Analýza systematických vlivů v měřených veličinách
8. Analýza výsledků vyrovnání
9. Regresní analýza - vyrovnávací přímky
10. Regresní analýza - vyrovnávací křivky
11. Harmonická analýza
12. Korelační analýza - fyzikální a matematická kerelace
13. Křivka chyb, elipsy chyb a elipsoidy chyb
14. Zákony přenášení korelovaných veličin a nástin jejich vyrovnání

Cíl

Po absolvování předmětu by studenti měli umět řešit složitější problémy vyrovnávacího počtu a aproximace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor