Detail předmětu

Italština pro začátečníky

FAST-BYI1Ak. rok: 2020/2021

Výslovnost: italský fonologický systém, přízvuk, intonace.
Gramatika: člen určitý a neurčitý, tvoření množného čísla podstatných a přídavných jmen, přítomný čas sloves 1., 2., 3. třídy, předložky, přivlastňovací zájmena, způsobová slovesa, číslovky základní.
Slovní zásoba: představování, telefonování, psaní e-mailu, popis člověka, volný čas, bydlení, pošta, dny, hodiny, měsíce, roční období.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí výslovnost, slovní zásobu v rozsahu 500 slov a základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Dále bude schopen sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích.

Prerekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto italiano 1. Edilingua, 2006.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si výslovnosti, slovní zásoby v rozsahu 500 slov a základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Schopnost sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích. Základní italské reálie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor