Detail předmětu

Chemie a technologie vody

FAST-0C2Ak. rok: 2020/2021

Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod, podzemních, povrchových a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganizmů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganizmů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Technologické metody úpravy přírodních vod na vodu pitnou, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce, odstranění vápníku a hořčíku z vod, použití měničů iontů při úpravě vody.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody čištění městských odpadních vod, proces s aktivovaným kalem, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho stabilizace, zejména anaerobním procesem a další jeho zpracování.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Prerekvizity

Základy obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu předmětu 0C1.

Doporučená nebo povinná literatura

MALÝ, Josef a MALÁ, Jitka: Chemie a technologie vody. Noel 2000 Brno 1996
CHUDOBA, Jan et al.: Biologické čištění odpadních vod. SNTL Praha 1991
PITTER, Pavel: Hydrochemie. VŠCHT Praha 1999
STRNADOVÁ, Nina a JANDA, Václav: Technologie vody. VŠCHT Praha 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod.
2. Makro- a mikrosložky v přírodních vodách, plyny, související legislativa.
3. pH, neutralizační kapacita, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha, odkyselování vod.
4. Železo, odželezování vod, mangan, odmanganování vod.
5. Čiření.
6. Filtrace, adsorpce.
7. Hygienické zabezpečení vody.
8. Ionexy, tvrdost vody, změkčování vody.
9. Životní podmínky mikroorganizmů, biochemické procesy ve vodách.
10. Odpadní vody, schéma městské ČOV, kvalita vyčištěné vody.
11. Aktivace, usazování .
12. Aerace, biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod.
13. Anaerobní procesy, zpracování kalu. Odstraňování nutrientů z odpadních vod.

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor