Detail předmětu

Provoz a údržba soustav TZB

FAST-7T3Ak. rok: 2020/2021

Energeticky efektivní a ekonomické provozování soustav TZB. Zásady údržby jednotlivých zařízení TZB. Energetický management. Energetické a ekonomické výpočty související s hospodárným provozem a údržbou soustav TZB. Provozní řády a předpisy. Vyhodnocování stavu technických zařízení budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Znalost zásad návrhu soustav TZB. Základní ekonomické výpočty návratnosti investic.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Cíl, úvod, definice základních pojmů
2. Provoz soustav TZB, náklady na provoz a údržbu
3. Provoz a údržba systémů ZTI - kanalizace, vodovod
4. Provoz a údržba systémů ZTI - plynovod
5. Provoz a údržba systémů vytápění
6. Provoz a údržba systémů vytápění - exkurze
7. Provoz a údržba systémů vzduchotechniky a chlazení
8. Provoz a údržba systémů vzduchotechniky a chlazení - exkurze
9. Provoz a údržba systémů osvětlení
10. Měření spotřeby energií - monitorovací systém FAST
11. Energetický management
12. Manuál pro provoz a údržbu
13. Prezentace výsledků, diskuse

Cíl

Návrh soustav TZB s efektivním provozem a údržbou. Provozování systémů s nízkou spotřebou energie. Ekonomické výpočty pro údržbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor