Detail předmětu

Diagnostika konstrukcí

FAST-0I3Ak. rok: 2020/2021

Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb. Ekologické požadavky recyklace stavebních materiálů. Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a koroze materiálu. Hodnocení výsledků statistickými metodami. Metody dlouhodobého sledování staveb.
Seminární prácí je návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce. Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

základní znalosti z matematiky a fyziky, znalost destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod

Doporučená nebo povinná literatura

Michalko, O. a kol.: Fyzikální a mechanické zk. stavebních materiálů. ČVUT Praha 1998
Pume, D. a kol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. ARCH Praha 1993
Šmerda, Z. a kol.: Životnost betonových staveb. ČKAIT Praha 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška - stavebně technický průzkum
2. Diagnostické metody pro betonové konstrukce I.
3. Diagnostické metody pro betonové konstrukce II.
4. Diagnostické metody pro cihelné zdivo
5. Magnetické indikátory výztuže
6. Radiační defektoskopie I - praktická radiometrie
7. Diagnostické metody pro kamenné konstrukce
8. Radiační defektoskopie II - praktická radiografie
9. Diagnostické metody pro dřevěné konstrukce
10. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích
11. Defektoskopie svarů
12. Diagnostika radonu ve stavbách
13. Trvanlivost a životnost konstrukcí

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor