Detail předmětu

Základy stavebního zkušebnictví

FAST-0I5Ak. rok: 2020/2021

Požadavky na stavební objekty dle směrnice EU o stavebních výrobcích a systém zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí v regulované a neregulované sféře.
Rozdělení zkoušek na průkazní a kontrolní, destruktivní a nedestruktivní. Regresní vztahy a statistické hodnocení výsledků.
Základy spolehlivosti konstrukcí, zatížení a jeho účinky, podmínky spolehlivosti, mezní stavy a pravděpodobnost poruchy. Postupy a metody pro řešení úloh spolehlivosti, navrhování konstrukcí. Spolehlivost systémů a aplikace metod určování spolehlivosti. Základy fotoelasticimetrie a měření na modelech. Úvod do metod řízení jakosti.
Základy nedestruktivních zkušebních metod a jejich aplikace v laboratořích (metody tvrdoměrné, ultrazvukové a rezonanční, radiační defektoskopie). Tenzometrie a zatěžovací zkoušky.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

znalost matematiky a fyziky na úrovni středních škol, znalost vlastností stavebních materiálů

Doporučená nebo povinná literatura

Anton, O.: Základy zkušebnictví. Návody do cvičení.. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 2002
Schmid, P.: Základy zkušebnictví. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 2001

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška - přehled NDT metod
2. Statické moduly betonu - jejich určení
3. Tenzometrické měření
4. Zatěžovací zkoušky
5. Tvrdost materiálu
6. Ultrazvuková impulzová metoda
7. Rezonanční zkoušky vzorků betonu
8. Zjištění polohy a krytí výztuže magnetickými indikátory
9. Radiometrické určování objemové hmotnosti a vlhkosti
10. Radiografické určení polohy a profilu výztuže
11. Měření radonu
12. Přehled ostatních nedestruktivních metod zkoušení
13. Plány jakosti a kontrolní a zkušební plány

Cíl

Seznámení se s fyzikálními principy metod destruktivního a nedestruktivního zkušebníctví, určení možností jednotlivých zkušebních metod při průzkumu stavebních konstrukcí, schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor