Detail předmětu

Profesní praxe 2

FP-PPR2Ak. rok: 2020/2021

Odborná praxe 2 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 161 hodin v letním semestru 3. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami podle tématu bakalářské práce. Praxe je určena k ověření návrhu své bakalářské práce.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointrové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- stručný popis společnosti
- stručný návrh řešení problematiky tématu bakalářské práce v organizaci
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Zajišťuje ústav

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe 2 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 161 hodin v letním semestru 3. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami podle tématu bakalářské práce. Praxe je určena k ověření návrhu své bakalářské práce.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointrové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- stručný popis společnosti
- stručný návrh řešení problematiky tématu bakalářské práce v organizaci
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 9 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

180 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor