Detail předmětu

Theory of Management

FP-RtmDEAk. rok: 2020/2021

. Školy managementu.
. Definice managementu.
. Management v externím a v interním prostředí.
. Management v globálním prostředí.
. Strukturalizace managementu podle funkcí.
. Management lidských zdrojů.
. Strukturalizace managementu podle teritorií a zákazníků.
. Interkulturální management.
. Trendy managementu. Školy managementu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou:
. Znalosti teorie managementu a schopnosti praktických aplikací.
. Vlastní kreativní přístup k implementaci nastudovaných výsledků.

Prerekvizity

Jsou vyžadovány znalosti Managementu I. a II. magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

RAŠTICOVÁ, M., KHATEB, F., KORÁB, V.: Management. Theories and Practical Application. Study Handbook. BMF BUT Brno, 2010. ISBN 978-80-214-4193-4, 179pp. (CS)
DONNELLY,J., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management, Grada Publishing, Praha 1997, ISBN 80 -7169-422-3, 821pp. (CS)
DONNELLY,J., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management, Grada Publishing, Praha 1997, ISBN 80 -7169-422-3, 821pp. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Pracovní skupiny, diskuse, případové studie, videokonference, interaktivní týmové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Příprava písemné práce s názvem: Faktory úspěchu v multinárodní společnosti.
1. Úvod.
Na základě studia literatury a Vašich znalostí, analýzy materiálů, konsultace s přednášejícím bude individuální práce představovat různé aspekty managementu v mezinárodní společnosti. Tato práce je navržena, aby Vám dala integrující pohled na manažerský proces v reálné světové mezinárodní společnosti.
2. Úkol.
Vypracujte manažerskou zprávu, která je zaměřena na manažerský proces v reálné společnosti. Maximální velikost práce je 3000 slov, bez příloh. Vaše práce by měla vytvořit ucelenou komplexní, zaměřenou na manažerský proces a stanovit Váš názor na budoucí rozvoj vybrané mezinárodní společnosti.
Ke zpracování práce budete potřebovat:
. Sesbírat informace s využitím internetu, výročních zpráv a literatury.
. Organizovat, zhodnotit a syntetizovat Vaše informace k tomu, aby se dalo pochopit, co se děje ve společnosti a jaký je její další budoucí rozvoj.
. Připravit písemnou zprávu, která ukáže, co se děje ve společnosti a ukáže jak jste pochopili látku.
3. Struktura individuální práce:
Titulní stránka s logem FP a VUT.
Použitá metodologie získávání informací a dat.
Rešerše relevantní literatury.
Představení společnosti.
Analýza vybrané společnosti.
Definice faktorů úspěchu (organizační struktura, organizační kultura, majitelé, systém managementu, systém řízení kariéry.
Závěr.
4. Hodnotící kriteria pro písemnou práci:
. Schopnost interpretovat informace a převést Vaše pozorování do praktických závěrů.
. Zručnost v analýze a schopnost dát pohled komplexní na existující společnost.
. Kvalita písemné práce (obsah, struktura, forma, grafika, literatura a její citace).

Náhradní práce v případě nepřítomnosti, nemoci, či delšího zahraničního pobytu musí být diskutovány s profesorem. Jestliže bude absence delší, student musí připravit náhradní práci. Téma náhradní práce musí student dohodnout s přednášejícím.

Hodnotící metody: studenti musí vykonat závěrečnou zkoušku a diskusi nad dvěma vybranými otázkami.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

. Školy managementu.
. Definice managementu.
. Management v externím a v interním prostředí.
. Management v globálním prostředí.
. Strukturalizace managementu podle funkcí.
. Management lidských zdrojů.
. Strukturalizace managementu podle teritorií a zákazníků.
. Interkulturální management.
. Trendy managementu.

Cíl

Hlavní cíl předmětu je představit teoreticky management. Studenti budou znát moderní přístupy a aplikace managementu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. Zaměření je na kreativní individuální práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-E , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program DSP-KS-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-KSE , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor DSP-ŘEP-KSE , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program DSP-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-E , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor