Detail předmětu

Řízení projektů ICT

FP-RPICTDAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen do oblasti řízení projektů zejména v oblasti informačních a znalostních systémů. Předmět rovněž objasňuje současné trendy a mezinárodní standardy řízení projektů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen do oblasti řízení projektů zejména v oblasti informačních a znalostních systémů. Předmět rovněž objasňuje současné trendy a mezinárodní standardy řízení projektů. Zabývá se tím, jak plánovat a řídit projekty tak, aby mohly být dokončeny včas, v potřebné kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti managementu.

Doporučená nebo povinná literatura

DOLEŽAL, J., LACKO, B., MACHÁL, P. Projektový management podle IPMA. 1 vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. (CS)
BARKER, S. Projektové řízení v praxi. 1. vyd. Praha: Grada,2009. ISBN 978-80-247-2838-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Požadavky k zápočtu:
Studenti získají zápočet za vypracování společného semestrálního projektu dle zadání vyučující na prvním cvičení.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá ústně, student dostane dvě otázky, na ty se písemně připraví a po té je ústně vyzkoušen.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky k zápočtu:
Vypracování semestrálního projektu dle zadání vyučující.
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Tématické okruhy:
1.Úvod, projektový management
2.Certifikace, trojimperativ, vymezení na základě 5 atributů
3.Fáze řízení projektu, prvky strategie projektu
4.Logický rámec
5.Předprojektová fáze, studie příležitostí, cíl, studie proveditelnosti, kritéria úspěšnosti, ZS, identifikační listina
6.Rizika
7.Projektový manažer, tým
8.Fáze týmu, plánování projektu, WBS, RACI, milníky, Ganttovy grafy, síťové grafy
9.Zdroje, rozpočet, realizační fáze, kreativita (MM)
10.Motivace, komunikace, projektová porada
11.Konflikty, krize
12.Změny, ukončení projektu, proprojektová fáze

Cíl

Studenti se naučí plánovat a řídit projekty tak, aby mohly být projekty dokončeny včas, v potřebné kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je dobrovolná, na cvičení kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning