Detail předmětu

English for Entrepreneurs

FP-EeePAk. rok: 2020/2021

Kurz na úrovni C1 (Advanced) obsahuje obchodní a ekonomická témata, včetně komplexnější problematiky, jako například projektový management. Studenti mají možnost v průběhu kurzu získat větší jistotu v užití klíčových jazykových prostředků nutných k uplatnění na různých pracovních pozicích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

Dubicka, Iwonna and O'Keeffe Margaret (2016) Market Leader. Advanced. 3rd Edition. Harlow: Pearson. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je založen na materiálech obsažených ve druhé polovině učebnice Market Leader Advanced (Unit 7-12) s důrazem na získávání a procvičování praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno 75% aktivní účastí v hodinách.
Zkouška je založená na materiálech probíraných v hodinách.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 Finance;
2 Banking; managing questions
3 Consultancy;
4 Negotiating; summarising terms and conditions
5 Strategies, goals and values
6 Brainstorming and creativity; Negotiations; Interviews
7 Online business; developments
8 Rethorical devices; presentations
9 New business; start-ups
10Cleft sentences; chasing payment
11 Project management
12 Instructive texts; Presentations; Teleconferences
13 Test

Cíl

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykovou vybavenost studentů v mluveném i psaném projevu nejen z hlediska gramatiky a slovní zásoby, ale i v oblasti komunikačních strategií nezbytných pro pracovní uplatnění v současném mezinárodním pracovním prostředí.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor