Detail předmětu

Ekonomie

FP-IekoPAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních znalostí ze základních kurzů Makroekonomie a Mikroekonomie na středně pokročilou úroveň u vybraných kapitol s důrazem na praktickou aplikaci. V mikroekonomické části se kurz zaměřuje na analýzu modelů chování a rozhodování spotřebitele, výrobce, formováním trhu v podmínkách odlišných tržních struktur. Makroekonomická část obsahuje témata spojená s analýzou hlavních modelů agregátní poptávky a nabídky v krátkém období a teoriemi ekonomického růstu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Řešení složitějších a komplexnějších ekonomických modelů reality.

Prerekvizity

Předpokládájí se znalosti z Ekonomie rozsahu bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Holman, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 448 s. ISBN 978-80-7179-861-3.
Holman, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 592 s. ISBN 978-80-7179-862-0.
Mankiw, G. Principles of Economics. Cengage Learning, 7th edition, 2014, 880 s. ISBN 978-1-8516-5875-0.
Jehle, G. A. – Reny, P. J.: Advanced microeconomic theory. Boston: Addison Wesley, 2001. ISBN 0-321-20453-0.
Varian, H., R. Intermediate microeconomics: a modern approach. New York: W.W. Norton Co., 2010. 978-0-393-93424-3.
Mankiw, G. Macroeconomics. 7. Vyd. New York: Worth Publishers, 2009. 598 s. ISBN 978—1-4292-1887-0
Dornbush, R., Fischer, S., Starz, R.. Macroeconomics. 9th edition edition. Irwin McGraw-Hill Inc., 2004, 613 p. ISBN 0-07-282340-2.
Barro, R. J. Macroeconomics. Fifth Edition, The MIT Press, 2000, 867 p., ISBN 0- 262-02436-5.
Burda, M. – Wyplosz, Ch.: Macroeconomics, A European text. Third Edition. Oxford University Press Inc., 2001, 572 p., ISBN 0-19-877650-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 50% bodů ze zápočtového testu. Test je kombinací početních příkladů a teoretických otázek respektujících problematiku probíranou na cvičeních a přednášce.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. Ze zdravotních důvodů lze požádat o zkoušku ústní.
Písemná část zkoušky max. 100 bodů (5 příkladů, resp. teoretických otázek)


Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvodní integrující část
1. Základní pojmy a souvislosti v ekonomii, Hlavní proud ekonomického myšlení: základní systematika škol ekonomických teorií
Mikroekonomie II
2. Teorie spotřebitele: rozhodování spotřebitele, poptávka, elasticity
3. Teorie firmy, ekonomické rozhodování výrobce
4. Tržní rovnováha a tržní struktury
Makroekonomie II
5. Teorie agregátní poptávky
6. Teorie agregátní nabídky
7. Dlouhodobý ekonomický růst
8. Makroekonomická politika

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních znalostí ze základních kurzů Makroekonomie a Mikroekonomie na středně pokročilou úroveň u vybraných kapitol s důrazem na praktickou aplikaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočet je udělen v případě získání alespoň 50 % bodů ze zápočtového testu. Účast na zkoušce je podmíněna získáním zápočtu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning