Detail předmětu

Bezpečnost IS/IT

FP-BbezPDAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: bezpečnost a dostupnost informací v IS, bezpečnost komunikace, bezpečnostní strategie a management bezpečnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z oblasti informační bezpečnosti - možné bezpečnostní hrozby, bezpečnostní opatření.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni klasifikovat aktiva, analyzovat bezpečnostní rizika v oblasti IS/IT a navrhovat komplexní řešení na jejich předcházení, tak, aby vytvořily bezpečnostní strategii firmy a navrhli systém řízení bezpečnosti firmy.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti počítačů, operačních systémů, počítačových sítí, kryptografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Doseděl, T. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Computer Press 2004, ISBN 80-251-0106-1 (CS)
Dostálek, L. a kol. Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost. Computer Press. ISBN 80-7226-849-X (CS)
Hanáček, P. a J. SAUDEK. Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN 80-238-5400-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.
Požadavky k zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Pro udělení zápočtu musí studenti složit písemný test 40 otázek, nutno správně zodpovědět alespoň 20, klasifikace dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi v oblasti bezpečnosti IS/IT, provádět analýzu rizik a navrhovat strategii bezpečnosti firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolovaná - přednášky jsou nepovinné, předmět nemá cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor