Detail předmětu

Projektová praxe 2 (v angličtině)

FIT-IP2eAk. rok: 2020/2021

  • Předpokládá se zapojení studentů, kteří byli úspěšní v předmětu IP1e.
  • Vedoucím ústavu určení školitelé neprodleně na začátku letního semestru upřesní zadání projektu, na kterém bude studenti pokračovat, a to pro každý definovaný cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Doporučená nebo povinná literatura

Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707
According to the orientation of the project.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů ze 100.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-1H bakalářský

    obor BCH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.