Detail předmětu

Cizí jazyk 2 (němčina)

FEKT-HNE2Ak. rok: 2020/2021

Cílovou skupinou kurzu jsou absolventi kurzu HNE1. Kurz zahrnuje klade důraz na zdokonalení základních komunikativních návyků v každodenních situacích, především pak při cestování, studiu či práci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace, zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých zkušenostech, svých plánech a úmyslech. Schopnost pracovat se základními texty (čtení, porozumění, prezentace).

Prerekvizity

Základní znalost němčiny na úrovní ukončení HNE1.

Doporučená nebo povinná literatura

Funk,Kuhn,Demme: studio d A1 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet v zimním semestru (HNE1) a semestrální test a zkouška v letním semestru (HNE2).
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-6 z učebnice: Funk,Kuhn,Demme: studio d A1 (lekce1-6)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus.
Zkouška v letním semestru se skládá z písemného testu z lekcí 7-12 z učebnice: Funk,Kuhn,Demme: studio d A1 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus, poslechu a porozumění čtenému textu. Hodnocení ústního projevu není bodováno, student však musí prokázat základní kompetenci při rozhovoru na některé z probíraných témat.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod; Berufe
2. Artikelwörter im Akkusativ
3. Berlin
4. Die Exkursion
5. Berufsbilder, Videostation 2
6. Ferien und Urlaub
7. Perfektum
8. Essen und trinken, Einkaufen
9. Kleidung und Wetter
10. Akkusativ
11. Körper und Gesundheit
12. Personalpronomen im Akkusativ
13. Závěrečný test

Cíl

Příprava orientovaná na obecnou němčinu navazuje a rozšiřuje znalosti a jazykové dovednosti získané v kurzu HNE1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning