Detail předmětu

Úvod do studia automatizační a měřicí techniky

FEKT-BPC-USKAk. rok: 2020/2021

Doporučená nebo povinná literatura

ROMPOLT Jan. Kapitoly z historie kybernetiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2013. 81 s. ISBN 978-80-261-0184-0 (CS)
PRUKNER Vítězslav, NOVÁK Jaromír. Základy managementu - Učebnice pro studenty ekonomických fakult. Kapitola Úvod do teorie systémů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Dostupné on-line: https://publi.cz/books/189/01.html (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a odevzdání projektu - Seznam předmětů, které chci studovat v jednotlivých semestrech v rámci bakalářského studijního programu Automatizační a měřicí technika.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Organizace výuky, odborné zaměření a struktura ústavu
2. Vysokoškolské studium a jeho specifičnosti
3. Technická kybernetika a aplikovaná informatika
4. Studijní program BPC-AMT
5. Profilující volitelné předměty studijního programu BPC-AMT
6. Pravidla a studijní předpisy, organizace studia na FEKTu

Cíl

1. Pomoci studentům ke správné volbě jejich odborné specializace.
2. Vysvětlit skladbu předmětů studijního programu BPC-AMT.
3. Seznámit studenty se studijními předpisy a organizační strukturou fakulty a ústavu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný