Detail předmětu

Signály a systémy

FEKT-BPC-SASAk. rok: 2020/2021

Úvod, motivace, rozdělení signálů. Signály se spojitým časem, Fourierova transformace, frekvenční spektrum signálu. Lineární spojité systémy, vnější popis systémů. Stabilita spojitých systémů. Signály s diskrétním časem, vzorkování. Diskrétní Fourierova transformace, spektrum signálu. Pojem diskrétního lineárního systému, vnější popis diskétních systémů. Stabilita diskrétních systémů. Diskretizace spojitých systémů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vypočítat frekvenční spektrum spojitého periodického i neperiodického signálu
- demonstrovat vnější popis lineárního spojitého systému
- určit stabilitu lineárního spojitého systému
- demonstrovat podmínky vzorkování spojitého signálu
- vypočítat frekvenční spektrum diskrétního periodického i neperiodického signálu
- demonstrovat vnější popis lineárního diskrétního systému
- určit stabilitu lineárního diskrétního systému
- diskretizovat spojitý lineární systém

Prerekvizity

Diferenciální a integrální počet jedné proměnné, Fourierovy řady, Fourierova transformace, lineární diferenciální rovnice, Laplaceova transformace, lineární diferenční rovnice, Z transformace.

Doporučená nebo povinná literatura

JURA, Pavel. Signály a systémy. Elektronické skriptum (část I, II, III), třetí opravené vydání, Brno 2016. (CS)
Chi-Tsong Chen:System and Signal Analysis,Saunders College publishing, 1994. (EN)
OPENHEIM, Alan, WILSKY, Alan. Signals and Systems. Second edition. New Jersey: Prentice Hall 1997, 957 s. ISBN 0-13-814757-4. (CS)
Jura P.: Signály a systémy. Elektronické skriptum, část I, II, III, třetí opravené vydání, 2016 (CS)
CHI-TSONG CHEN. System and Signal Analysis. Oxford University press 2004. 424 s. ISBN 0-19-515661-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky s demonstrací praktických výpočtů a počítačová cvičení. Studenti píší během semestru 4 testy a vypracují 1 individuální projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

20 bodů za 4 semestrální testy / projekty
10 bodů za samostatné úkoly a projekt
70 bodů semestrální zkouška

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, motivace, signály se spojitým časem.
2. Fourierova řada a transformace, frekvenční spektrum signálu.
3. Pojem spojitého lineárního systému, diferenciální rovnice, její řešení, Laplaceova transformace.
4. Operátorový přenos, póly a nuly, frekvenční přenos.
5. Frekvenční charakteristiky lineárního systému.
6. Přechodová a impulzová charakteristika.
7. Stabilita systémů.
8. Signály s diskrétním časem, vzorkování spojitého signálu.
9. Diskrétní Fourierova transformace, spektrum diskrétního signálu.
10. Pojem diskrétního lineárního systému, diferenční rovnice, Z transformace.
11. Operátorový přenos, póly a nuly, frekvenční přenos a frekvenční charakteristiky.
12. Přechodová a impulzová charakteristika. Stabilita diskrétních systémů.
13. Diskretizace spojitého systému.

Cíl

Seznámit studenty se základními pojmy teorie signálů a systémů a to jak se spojitým tak s diskrétním časem. Naučit studenty aplikovat tyto základní pojmy na skutečné signály a systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning