Detail předmětu

Databázové systémy

FEKT-BPC-DBSAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje problematice architektury systémů řízení bází dat, základy datové a systémové analýzy. Důraz je kladen na relační datový model, normalizace schématu databáze a jazyky pro definici a manipulaci s daty.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni vytvořit konceptuální model aplikace, vytvořit databázovou aplikaci pro relační databáze v prostředí klient/ sever i v prostředí internetu. Získají základní znalosti s údržbou a správou databáze.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a na úrovni 2. ročníku Bc. studia. Student by měl disponovat takovými jazykovými znalostmi, aby porozuměl studijním materiálům i v anglickém jazyce.

Doporučená nebo povinná literatura

RAMAKRISHNAN, Raghu a GEHRKE, Johannes. Database Management Systems. 3rd ed. New York: McGraw-Hill , 2003. ISBN 978-0-07-246563-1. (EN)
Korth H.F, Silberschatz,A.:Database System Concepts,McGRAW-HILL. 1996 (EN)
KRÁL, Jaroslav. Informační systémy. Veletiny: Science, 1998. 356 pp. ISBN 80-86083-00-4. (CS)
HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. Přeložil Jan Bouda. Praha: GradaPublishing a.s., 2005. ISBN: 80-247-0900-7. (CS)
Hernandez, Michael J. Návrh databází. Přeložil Jan Bouda 1. vyd. Praha :GradaPublishing a.s.2006 (CS)
Kofler, Michael. Mistrovství v MySQL 5 : Kompletní průvodce webového vývojáře. Computer Press, 2007 ISBN 978-80-251-1502-2 (CS)
ŠIMŮNEK, Milan. SQL Kompletní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing a.s., 1998. ISBN 80-7169-692-7. (CS)
Laurenčík, Marek. SQL Podrobný průvodce uživatele. Grada Publishing, a.s., 2018. ISBN ISBN 978-80-271-0774-2 (CS)
RÁČEK, Jaroslav. Strukturovaná analýza systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4190-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači. Student odevzdává jeden samostatný projekt vlastního informačního systému ve zvoleném databázovém prostředí.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání vypracovaného projektu, který splňuje základní požadovaná kritéria: Integrita dat, přístup do aplikace řízen přidělenými rolemi pro jednotlivé skupiny uživatelů, výstupní sestavy obsahující prostá i kumulativní data.

Max. 30 bodů za hodnocení projektu
Max. 70 bodů za ústní zkoušku

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy relační algebry pro operace nad daty. Základní datové typy.
2. Relační datový model, Entita, atribut, relace, kardinalita, index, primární klíč, cizí klíč.
3. Normalizace schématu databáze. Funkční závislost.
4. Logický a fyzický datový model, ERD, diagramy toků dat, životní cyklus entity.
5. Funkční model, diagramy datových toků.
6. Základní typy formulářů při návrhu aplikace.
7. Jazyky pro definici a manipulaci s daty. Základní SQL příkazy.
8. Ochrana dat, použití práv a rolí, přihlašování do aplikace, heslo, login, ověřování hesel.
9. Transakční zpracování.
10. Integrita dat.
11. Architektura klient server, tlustý klient, rozdíly v tvorbě aplikací.
12. Databáze a Internet, technologie XML.
13. Webové služby.

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základní problematikou návrhu a tvorby databázových aplikací, zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a dále získání základní znalosti s tvorbou aplikací pro jedno a víceuživatelský přístup k datům, s tvorbou databázových aplikací v prostředí Internetu a se správou databázových systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning