Detail předmětu

Bioinženýrství

FCH-DC_BIOAk. rok: 2020/2021

Teorie přenosových jevů – aplikace teoretických aspektů na biologické systémy z hlediska dynamického, prostorového, fázového (suspenze, disperze a emulze) a reologického (různé typy tekutin); transportní analogie. Difúzní separační procesy, termodynamika – výpočet termodynamických funkcí ve složitých systémech s fázovými a chemickými přeměnami; fázové a chemické rovnováhy vícesložkových vícefázových systémů; termodynamické a transportní vlastnosti látek. Numerické metody v bioinženýrství.
Produkce proteinů v buňce a jejich izolace. Izolace bioaktivních látek pomocí nosičů s imobilizovanými afinitními ligandy. Speciální izolační postupy. Průmyslové chromatografické separační techniky. produkce. Základní operace spojené s kultivací mikroorganizmů (MO), sterilizací, izolací a extrakci produktů a MO, a dále pochopit koncept štruktúry proteínu a kinetiky enzýmových reakcí.

Doporučená nebo povinná literatura

J.E.Baily, D.F.Ollis: Biochemical Engineering Fundamentals, 1986 (CS)
U. von Stockar, L. A. M. van der Wielen, Biothermodynamics: The Role of Thermodynamics in Biochemical Engineering, 2013, CRC Press (CS)
J.M. Lee, Biochemical Engineering, 2009 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují kolokviem (SaZŘ VUT v Brně, čl. 34), tedy rozpravou o problematice předmětu, spojené s vypracováním písemné práce zabývající se zadanou tématikou předmětu v rozsahu ca 10 textových stran; rozprava k tématu trvá zhruba 30 minut.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Teorie přenosových jevů – aplikace teoretických aspektů na biologické systémy z hlediska dynamického, prostorového, fázového (suspenze, disperze a emulze) a reologického (různé typy tekutin); transportní analogie. Difúzní separační procesy, termodynamika – výpočet termodynamických funkcí ve složitých systémech s fázovými a chemickými přeměnami; fázové a chemické rovnováhy vícesložkových vícefázových systémů; termodynamické a transportní vlastnosti látek. Numerické metody v bioinženýrství.
Produkce proteinů v buňce a jejich izolace. Izolace bioaktivních látek pomocí nosičů s imobilizovanými afinitními ligandy. Speciální izolační postupy. Průmyslové chromatografické separační techniky. produkce. Základní operace spojené s kultivací mikroorganizmů (MO), sterilizací, izolací a extrakci produktů a MO, a dále pochopit koncept štruktúry proteínu a kinetiky enzýmových reakcí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

eLearning