Detail předmětu

Diplomový seminář - PCHBT

FCH-MCO_DS_PAk. rok: 2020/2021

Prezentace a seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. Součástí semináře budou prezentace všech studentů přehledně dokumentujících komplexní odbornou problematiku řešenou v rámci jejich diplomových prací.

Výsledky učení předmětu

Způsob prezentace výsledků odborné práce, prokázání orientace v řešené problematice.

Prerekvizity

Obecný přehled vysokoškolské chemie získaný v průběhu předchozího studia.

Doporučená nebo povinná literatura

individuální dle zadání DP (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Diplom. seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na seminářích, ústní prezentace (15 min) na téma související s diplomovou prací a aktivní zapojení do diskuse.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

a) Pravidelné diskusní semináře.
b) Samostatná práce za konzultace vedoucích DP:
Každý/á vedoucí diplomové práce zadá každé(mu) své(mu) diplomantovi/ce vhodné téma související s tématem diplomové práce, o kterém student zpracuje a přednese prezentaci v rozsahu 10-15 minut o struktuře:
- jaký problém byl zadán a jaká je motivace k jeho řešení,
- jakými metodami bude probém řešen,
- předběžné výsledky a konfrontace s literaturou
- jaký mají získané/budoucí výsledky význam obecně i konkrétně pro výzkum i praxi.
c) Ústní prezentace.

Cíl

Příprava studentů ve schopnosti prezentovat a hodnotit výsledky odborné práce. Příprava na zpracování a prezentaci tématu a výsledků diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích, ústní prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning